Passa al contingut principal

Moció aprovada al claustre UPC

El Claustre Universitari de la UPC aprova una moció per adherir-se a la declaració de l'Institut d'Estudis Catalans, del 23 de juny, en relació amb el procediment sancionador iniciat pel Tribunal de Comptes de l’Estat espanyol contra nombrosos antics membres del Govern català.

La moció, presentada pel grup claustral Re-publicaUPC, diu:

Davant el procediment sancionador iniciat pel Tribunal de Comptes de l'estat espanyol contra nombrosos antics membres del Govern català, entre ells el professor Andreu Mas-Colell i el professor Albert Carreras de Odriozola, el Claustre Universitari de la Universitat Politècnia de Catalunya denuncia la injustícia d'aquestes actuacions, es solidaritza amb els afectats i s'adhereix a la declaració de l'Institut d'Estudis Catalans, formulada el 23 de juny del 2021. 

Barcelona, 14 de setembre del 2021